Stres Çözümleri - Sohbet Hatları

    Farklı ol da, yeni bir şey söyle de ne söylersen söyle! Kim hangi mesajını nasıl algılarsa algılasın, kim hangi söylediğinden ne yönde etkilenirse etkilensin. Devir böyle bir devir olmuş! Hatta stresle başa çıka bilmek için kendinize sohbet hatlarından partner seçmek üzere sitemize gelmişken kendiniz bu yazıyı okurken bulmuş ola bilirsiniz. Eskiden stres zararlı denilirdi, stresle başa çıkma eğitimleri verilirdi. Hala da konuyla ilgili genel yaklaşım budur! Stres bizatihi zararlıdır; öyleyse ya kontrol edilmeli ya da azaltılarak mümkünse de yok edilmeli. Bu genel kabul gören klasik stres yaklaşımı stresin bize aslında mesaj veren, organizmamızı zorlayan bir yaşantıya bedenimizin "artık yeter" isyanı olduğunu yani stresin bizi uyaran, bize mesaj getiren bir dost sesi olduğu gerçeğini yok sayıyor. Şimdi de bir meslektaşımın yazdığı "stresine sahip çık" adlı yeni bir kitap marifetiyle aynı olgu farklı bir yaklaşımla ele alınıyor. Önceki klasik stres yaklaşımı stres zararlı, azaltalım derken bu yeni yaklaşım tam tersine stres zararsız, stresine sahip çık diyor! Bu kitapta stres aslında zararsız, hatta iyi yönetilirse içimizde bizi her alanda güçlü ve başarılı kılacak bir güce dönüşebilir deniliyor; bununla ilgili yollar gösteriliyor, yordam öğretilmeye çalışılıyor. Klasik yaklaşım stres zararlı diyor! Onu ya azaltmalıyız ya da yok etmeliyiz diyor! Sevgili sohbet hatları kullanıcıları, bu yeni yaklaşım ise tam tersine, "Stres zararsız, o yüzden bırak onu yok etmeyi, ona sahip çık, onu dev bir güce ve imkana dönüştür, bunu fırsata çevir" diyor özetle! İkisi de topluma stres gibi önemli bir mevzuda mesaj veriyor ama ikisi de birbirinin tam tersi yönde bilgilerden ve söylemlerden bahsediyor. Lakin ikisi de stresin yoldaki yön gösteren bir tabela yahut bize mesaj getiren bir elçi olma işlevini ıskalıyor. Birisi ifrata diğeri de sırf yeni bir şey söyleme ve muhtemelen de dikkat çekme adına tefrite düşüyor. Biri stres zararlı, onu ya azalt ya da (mümkünse) yok et derken sana haber getiren elçiyi öldür demiş oluyor aslında! Evet, "Elçi kötü haber getiriyor sana, öyleyse elçi kötü birisi, onu ya hapse at sesini kıs ya da öldür" demiş oluyor. Siz yine de stres altında ezildiğinizi hissettiğiniz anda bir sohbet hatları hizmeti alarak bundan kurtula bileceğinizi unutmayın.